ترجمه تخصصی مقاله

نکات مهم در انجام ترجمه

 • تسلط مترجم بر موضوع متنی که قرار است آن را ترجمه کند؛
 • آشنایی با اصطلاحات دو زبان؛
 • آشنایی با اصول نگارشی زبان مقصد؛
 • پرهیز از دخل و تصرف در متن و امانتداری در انتقال معنا از زبان مبدأ به زبان مقصد؛
 • استفاده از لغتنامه های معتبر و معرفی لغتنامه های معتبر؛
 • دقت در ترجمه عنوان کتاب؛
 • خودداری از اعتماد به حافظ در: ۱-فهم واژه مبدأ؛ ۲-استفاده از واژه ای در مقصد؛
 • خودداری از آوردن مرادفهای متعدد؛
 • توجه به جنسیت و سن گوینده در زبان مبدأ؛
 • پرهیز از حذف برخی جملات؛
 • استفاده از واژگان مأنوس در زبان مقصد؛
 • درک فضای حاکم بر متن مبدأ؛
 • خودداری از تأثیر دستور زبان و واژگان مبدأ بر این دو زبان مقصد؛
 • پرهیز از عربیزدایی افراطی؛
 • پرهیز از عربیزدگی افراطی؛
 • پرهیز از ترجمه به زبان غیرفصیح؛
 • مراجعه به ترجمه پس از یک بازه زمانی؛
 • بازخوانی متن ترجمه شده توسط دیگری؛
 • انتقال روح و احساس زبان مبدأ؛
 • ارائه ی نمونه ی ترجمه به مافوق پیش از شروع به جمله؛
 • استفاده از وسایل روز جهت واژه یابی، اصطلاح یابی، اطمینان بر صحت معلومات.

تکنیک های ترجمه

ترجمه بر اساس هدف انجام شود.

مطالعه دقیق متن جهت کاهش اشتباهات.

استفاده از جملات کوتاه در ساختار متن.

آگاه بودن مترجم نسبت به متن.

توجه به نمودار،اشکال و جدول ها.

ویرایش ترجمه.

ویرایش نهایی و تطبیق سبک ترجمه با سند مورد نظر

با ما همراه باشید…

 

سبد خرید