مقاله ISC

پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) یک سیستم اطلاع رسانی علمی است که در صدد تجزیه و تحلیل مجلات علمی کشورهای اسلامی بر اساس معیارهای علم سنجی معتبر می باشد. ایران با تولید ISC ، بعد از ایالات متحده که ۶۰ سال در مطالعات استنادی تجربه دارد و نیز بعد از کشور هلند، سومین نظام استنادی جهان را بنیان گذاری کرده است. هم اکنون، این تحلیل علمی توسط موسسه اطلاعات علمی (ISC) در دنیای انتشارات به خصوص در مورد نشریات، صورت می پذیرد. در حقیقت، ISC می کوشد تا چنین تحلیلی را انجام دهد و هم اکنون با استفاده از اطلاعات جمع آوری شده از انتشارات فارسی، به خصوص مجلات علمی، در تحلیل محتوایی، ارزیابی مجلات و رتبه بندی مؤسسات علمی، نویسندگان و مجلات در سطح ملی موفقیت هایی کسب کرده است. از آنجا که معیارهای علم سنجی بر اساس قوانین علمی پایه گذاری شده اند، آن دسته از فراورده های علمی که توسط ISC تولید می شوند برابر با فراوردههای تولید شده توسط  ISIمی باشند.

نمایه استنادی علوم ایران با آدرس http://sci.isc.gov.ir/authenticate.aspx قابل دسترسی است.

 

سبد خرید