دوره آموزشی نرم افزارهای تخصصی 

مهرازان پژوهش طهران با هدف ارتقا سطح آموزشی و علمی کشور اقدام به برگزاری دوره های آموزشی در شاخه های معماری و شهر سازی، عمران وسازه ، آماری و تحلیلی می کند تا نقش کوچکی در این هدفمندی بزرگ داشته باشد . در بخش زیر شما می توانید شاخه مورد نظر خود را انتخاب کنید : 

آماری و تحلیلی

آماری و تحلیلی

آموزش تخصصی نرم افزارهای آماری و تحلیلی

 

 

 

 

عمران و سازه

عمران و سازه

آموزش تخصصی نرم افزارهای عمران و سازه

 

 

 

 

معماری و شهرسازی

معماری

آموزش تخصصی نرم افزارهای معماری و شهرسازی

 

 

 

 

سبد خرید